Loading...

සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායක ව්‍යාපාරයක බලගැන්වුම් විශේෂ ව්‍යාපෘතිය සම්බන්ධවයි

මහත්මයාණනි/මහත්මියණි/මෙනවියනි, 

රටේ ආර්ථික ක්‍රියාවලියට සක්‍රීය දායකත්වයක් ලබා දෙන ලාංකීය සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායක ව්‍යාපාරික ප්‍රජාව බලගැන්වීමේ අරමුණෙන් ලියාපදිංචි ස්වදේශීය ආයතනයක් වන අප ආයතනය සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායක ව්‍යාපාරික ප්‍රජාව බලගැන්වීමේ විශේෂ ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භ කර ඇත.මූල්‍යමය ප්‍රතිලාභ ඉලක්කගත ව්‍යාපාරික රාමුවෙන් බැහැරව, Covid 19 වසංගත තත්වයහමුවේ අඩපණ වූ ව්‍යාපාර සහ ශ්‍රී ලාංකේය ව්‍යාපාරික ප්‍රජාව බලගන්වමින්,ඔවුන්ගේ අකර්මන්‍ය ව්‍යාපාරය යළි යථා තත්වයට ගොඩනංවා, එය ජාතික ආර්ථික සංවර්ධනය උදෙසා දායක කර ගැනීම සඳහා අප සියලු දෙනා එක්ව එකිනෙකාට අන්‍යෝන්‍ය සහය වෙමින් මේ මොහොතේ නැඟී සිටිය යුතු බව අප ආයතනයේ හැඟීමයි.ඒ සඳහා අපේ පූර්ණ සහය ලාංකේය ව්‍යවසායක හා ව්‍යාපාර ප්‍රජාව වෙත ලබා දීමට අප සූදානම්ව සිටින අතර එහි එක් පියවරක් ලෙසින් ලාංකීය ව්‍යාපාරිකයින්ගේ, “ව්‍යාපාර සන්නාමය” පාරිභෝගික ප්‍රජාව අතර ඉතා
ඉක්මනින් ප්‍රචලිත කිරීම හා සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයන්ගේ ආකල්පමය වෙනසක් හා ආත්මාභිමානයක් ගෙන දෙන මෙම සුවිශේෂ සේවාව අවම පිරිවැයක් යටතේ ලබා ගැනීම සදහා ආයතන හා සංවිධාන එක්ව සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායක ව්‍යාපාරික බලගැන්වීමේ විශේෂ ව්‍යාපෘතියක් යටතේ සාමාන්‍ය පිරිවැයෙන් 50% – 60% දක්වා සුවිශේෂි සහනයක් ඔබ
ආයතනයට ලබාදීමට අප කටයුතු සංවිධානය කර ඇත. මෙම සුවිශේෂ සේවාව ඔබ ආයතනයේ දියුණුව සඳහා පිටුවහලක් වේ යැයි හැගෙන්නේ නම් පමණක් ස්වයං තීරණය මත ලබා ගැනීමට කටයුතු කරන ලෙස දන්වා සිටිමු.මෙම ව්‍යාපෘතිය පිළිබඳ අනෙකුත් සියලු තොරතුරු හා වට්ටම් සඳහා වූ වවුචර් පත් මෙය සමඟ අමුණා ඇත.

ස්තූතියි…..

ජංගම දුරකථනයට ඇමතුමක් ලබාගන්නා සියළුදෙනාට ව්‍යාපාරික පණිවිඩයක් ශ්‍රවණය වීම.

 

 • මීට පෙර මෙම සේවාව ලබාදීම සිදු කෙරුණේ ආයතනය වෙනුවෙන් ලබාගන්නා සිම්පත් සමූහයට පමණි. එම සිම්පත් සමූහයෙන් පරිබාහිරව කිසිඳු සිම්පතකට දැන්වීම් ඇතුලත් කරගැනීමේ පහසුකම නොතිබිණි. නමුදු මෙම දැන්වීම් රිඟින් ටෝන් සේවාව හරහා අදාල ආයතනය වෙනුවෙන්ම වෙන්වු නිල කෝඩ් එක ආයතනයේ තීරණය මත ස්වයංක්‍රීයව ජාලයට අදාල සිම්පත් සඳහා, එම ජාලයේ කොන්දේසිවලට යටත්ව, ඕනෑම මොහොතක සීමා රහිතව සක්‍රීය කර ගැනීමේ හැකියාව පවතී.
 1. අදාල ව්‍යාපාරික ආයතනයේ ජංගම දුරකථන වෙත අමතන සියළුම දෙනාට ආයතනයේ සන්නාම අනන්‍යතාව තහවුරු කරගැනීමට හැකිවීම හා එමඟින් ආයතනයේ නාමය ආයාසයකින් තොරව ප්‍රවර්ධනය වීම, ආයතනයට වෘත්තීය පිළිගැනීමක්, විශ්වාසයක්, ඉහල ප්‍රතිරූපයක් හිමිවීම සහ එම ව්‍යාපාරය පිළිබඳව ස්වයං ආත්මාභිමානයක් ගොඩනගා ගතහැකි වීම.
 2. මෙම සේවාව ලබාගැනීමේදී ඉතා කාර්යබහුල ව්‍යාපාරික ප්‍රජාවට මෙන්ම
  කොළඹින් බැහැර ප්‍රදේශයන්හි ව්‍යාපාර පවත්වාගෙන යනු ලබන ව්‍යාපාරිකයින්ගේ කාලය, ශ්‍රමය හා මුදල් අනවශ්‍ය ලෙස වැය නොකොට,විශ්වාසයක් සහ වගකීමක් ද සහිතව සියලුම සේවාවන් එකම ස්ථානයකින් ලබාගතහැකි වීම.
 3. ආයතනයේ ප්‍රධාන කාර්යාලවල හා ශාඛාවල ජංගම දුරකථන සඳහා අදාල
  සන්නිවේදන ආයතනවල කොන්දේසිවලට යටත්ව ස්වයංක්‍රීයව ඕනෑම මොහොතක
  ඇතුලත් කරගත හැකි වීම.
 4. අදාල ව්‍යාපාරික ආයතනය වෙනුවෙන් නිශ්පාදනය කරන මෙම දැන්වීම, ශ්‍රී ලංකාවේ නිවේදක නිවේදිකාවන්ගේ වෘත්තීය ගුවන් විදුලි හඬක් යොදා උසස් ශබ්දාගාර තුල නිශ්පාදනය කරන අතර එය මෙම විශේෂ ව්‍යාපෘතිය හරහා අවම පිරිවැයක් යටතේ ලබාගත හැකිවීම මෙන්ම එම දැන්වීම අදාල ව්‍යාපාරික ආයතනයේ අනෙකුත් ඕනෑම විද්‍යුත් ප්‍රවර්ධනයක් සඳහා යොදාගත හැක.

දැන්වීමේ ස්වභාවය

 • යම් පුද්ගලයෙක්, පුද්ගල කණ්ඩායමක්, ආගමක්, ජාතියක් විවේචනය කිරිමක් සිදුනොවිය යුතු අතර ස්වභාව ධර්මයට සෘජුව හානි පමුණුවන සත්ව ඝාතනය හා හිංසනය, මිනිස් වෙළඳාම සම්බන්ධ දැන්වීමක් නොවිය යුතු අතර රටේ පිළිගත් නීතියට 100% ක්ම යටත්ව අදාල ව්‍යාපාරික අරමුණ පමණක් දැක්වෙන දැන්වීමක් වියයුතුය. පහත කොන්දේසි  වලට අනුකූල නොවන ඕනෑම දැන්වීමක් ප්‍රතික්ෂේප කිරීමේ බලය අප ආයතනය සතුය.
 • ගාස්තු හා කොන්දේසි  
 1. ඉල්ලුම් කිරීම – ආයතනයේ හිමිකරු විසින් මේ හා සම්බන්ධිත ආයතනවල කොන්දේසිවලට යටත්ව ඉල්ලුම්  කළහැක.
 2. අදාල සන්නිවේදන ආයතන අයකරන මාසික ගාස්තු – සාමාන්‍ය ගීතමය රිඟින් ටෝන් ගාස්තුව පමණි. එම ගාස්තුව පිළිබඳ වැඩි විස්තර සඳහා අදාල සන්නිවේදන ආයතනවල පාරිභෝගික මධ්‍යස්ථාන අමතා තහවුරු කරගත හැක. මෙම සේවාව සක්‍රීය කරගන්නා සෑම සිම්පතකින්ම මෙම මාසික ගාස්තුව අදාල පාරිභෝගිකයාගේ ගිණුමෙන් මාසිකව අදාල සන්නිවේදන ආයතන අයකර ගනී.
 3. දැන්වීමේ වගකීම් – අදාල ව්‍යාපාරික ආයතනය විසින් ලබාදෙන දැන්වීමේ සඳහන් තොරතුරුවල වගකීම පෞද්ගලිකව ඔවුන් විසින් දැරිය යුතු අතර ඒ සම්බන්ධව සියලු වගකීමෙන් අප ආයතනය නිදහස් වන බව ද සැලකිය යුතුයි.
 4. දැන්වීම් ගාස්තු – අදාල ව්‍යාපාරික ආයතනය විසින් තීරණය කරනු ලබන දැන්වීම් වර්ගීකරණයට අයත් දැන්වීම් ගාස්තු පමණි. එම ගාස්තු සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරික විශේෂ බලගැන්වුම් ව්‍යාපෘතිය යටතේ අවම පිරිවැයකින් ලබාගැනීම සඳහා ඉල්ලුම් කළ හැක.
 5. සක්‍රීය කිරීම හා පවත්වා ගෙන යාම – අදාල ව්‍යාපාරික ආයතනයට ලැබෙන සංකේත අංකය ඩයල් කිරීම හරහා ලැබෙන උපදෙස් නිවැරදිව පිළිපැදීම මඟින් අදාල සන්නිවේදන ආයතනවල කොන්දේසිවලට යටත්ව පවත්වාගෙන යාහැක. අදාල සන්නිවේදන ආයතනයට ගෙවිය යුතු මාසික සාමාන්‍ය ගීතමය රිඟින් ටෝන් ගාස්තුව සහ අප ආයතනයට එක්වරක් පමණක් ගෙවිය යුතු දැන්වීම් නිශ්පාදන ගාස්තු හා සේවා සම්බන්ධීකරණ ගාස්තු හැර වෙනත් කිසිදු ගාස්තුවක් මෙම සේවාව සක්‍රීය කරගන්නා ආයතන අප ආයතනයට හෝ වෙනත් කිසිදු ආයතනයකට ගෙවිය යුතු නැත. අප ආයතනයද ඔබ ආයතනයට හෝ අදාල පාරිභෝගිකයාට කිසිදු ගෙවීමක් කිරීම සිදු නොකෙරේ.
 • Package 01  – Rs.10000/=

අදාල ව්‍යාපාරික ආයතනය වෙනුවෙන් නිෂ්පාදනය කරන රු.15,000/= කට ආසන්න වෙළඳපල වටිනාකමක් සහිත මෙම දැන්වීම, වෘත්තීය ගුවන් විදුලි හඬක් යොදා ගනිමින් සිංහල භාෂාවෙන් උසස් ශබ්දාගාර තුළ නිෂ්පාදනය කෙරේ. තවද එම දැන්වීම අදාල ව්‍යාපාරික ආයතනයේ අනෙකුත් ඕනෑම විද්‍යුත් ප්‍රවර්ධනයක් සඳහා යොදා ගතහැක.

ආයුබෝවන්, සුබ දවසක් ඔබට,

සහන් එන්ටර්ප්‍රයිසස් වෙත ඔබව සාදරයෙන් පිළිගනිමු.

ඔබගේ සියළුම ගෘහ භාණ්ඩ අවශ්‍යතා, හාඩ්වෙයාර් උපකරණ, තෑගි භාණ්ඩ, මහන මැෂින් ආදී භාණ්ඩ මිලදී ගැනීමේ නාමය වන සහන් එන්ටර්ප්‍රයිසස් වෙතින් දැන් පහසු ගෙවීමේ ක්‍රමයට භාණ්ඩ මිලදී ගැනීමේ දී අවම   මූලික ගෙවීමක් සහ වසර දෙකක් දක්වා ගෙවීමේ පහසුකම් ලබාදීමට අප සූදානම්

විසිවසරක ජනතා විශ්වාසය – සහන් එන්ටර්ප්‍රයිසස් – මහනුවර
ශාඛා – අනුරාධපුර වැඩි විස්තර – 077 6409912

ඉහත දැන්වීම මෙම පැකේජයට අදාල මුද්‍රිත පිටපතක නිදසුන් දැන්වීමකි. මෙවැනි දැන්වීමක් ඔබ ආයතනයට අවශ්‍ය නම් ඉහත මුද්‍රිත පිටපත අනුගමනය කරමින් ඉතා පැහැදිලි ලෙස සකස් කොට 076
189 2484 Whatsapp අංකයට යොමු කරන්න.
(දැන්වීමේ උපරිම කාල සීමාව තත්පර 40කි. උපරිම වචන සංඛ්‍යාව 50කි)

 • Package 02 – Rs.13500/=

අදාල ව්‍යාපාරික ආයතනය වෙනුවෙන් නිෂ්පාදනය කරන රු.17,500/= කට ආසන්න වෙළඳපල වටිනාකමක් සහිත මෙම ඕඩියෝ දැන්වීම, වෘත්තීය ගුවන් විදුලි හඬක්
යොදා ගනිමින් ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් වෘත්තීය සංස්කරණ ශිල්පීන්ගේ දායකත්වයෙන් උසස් ශබ්දාගාර තුළ නිෂ්පාදනය කර ගනිමින් ඩයලොග් සිම්පත් සඳහා පමණක්
කෝඩ් එකක් ලබාදීම සිදු කෙරේ. තවද එම දැන්වීම අදාල ව්‍යාපාරික ආයතනයේ අනෙකුත් ඕනෑම විද්‍යුත් ප්‍රවර්ධනයක් සඳහා යොදා ගත හැක.

Ayubowan!
We warmly welcome you to SAHAN ENTERPRISES.
More than 20 Years service will continue with you for all your finisher  requirements,
Gift items & Toys.
For more details contact – 077 640 9912

ඉහත දැන්වීම මෙම පැකේජයට අදාල මුද්‍රිත පිටපතක නිදසුන් දැන්වීමකි. මෙවැනි දැන්වීමක් ඔබ ආයතනයට අවශ්‍ය නම් ඉහත මුද්‍රිත පිටපත අනුගමනය කරමින් ඉතා පැහැදිලි ලෙස සකස් කොට 0761892484 Whatsapp අංකයට යොමු කරන්න.

(දැන්වීමේ උපරිම කාල සීමාව තත්පර 40කි. උපරිම වචන සංඛ්‍යාව 50කි)

  • ඉහත පැකේජයන්ට ලබාදෙන හඩ සුදුසු නොවන්නේනම්වෙනත් අ මතර හඩ සහ ගාස්තු

                Package 03 – Male Voice English or Sinhala            –     Rs.30000/=
                Package 04 – Male Voice Only English                      –     Rs.15000/= 
                Package 05 – Male Voice Only Sinhala                      –     Rs.15000/=
                Package 06 – 
                Package 07 – 
                Package  08 –

 • ඉහත පැකේජයන්ට ලබාදෙන දැන්වීම ඇතුලත් කර code එකක් ලබාගැනීම සදහා අදාල සන්නිවේදන ආයතන සමඟ කටයුතු කරන පුද්ගලික ආයතන වෙත ගෙවිය යුතු ගාස්තු හා සියලුම සම්බන්ධීකරණ ගාස්තු.
 1. Dialog   – Rs.2000/=
 2. Mobitel – Rs.5000/=
 3. Hutch/Etisalat – Rs.3000/=
 4. Airtel  – Rs.2500/=
 1. අදාල ව්‍යාපාරිකයාගේ දැන්වීම උපරිම වචන 50 කට සාරාංශගත කොට අවසන් පිටපත අප වෙත එවිය යුතුය. ඉන්පසු එහි අඩුපාඩු සකස් කොට අදාල සේවා
  ලාභියාගේ එකඟතාවය අනුව අවසන් පිටපත සකස් කෙරේ. දැන්වීමට යොදා ගන්නා භාෂාව හඬ හා එහි කාල පරාසය එය ඇතුළත් කරන සන්නිවේදන ආයතන ඇතුළු සියලු
  තොරතුරු සඳහා අනුමැතියෙන් අනතුරුව අවසන් පිටපත් දැන්වීම් නිෂ්පාදන ආයතනය වෙත යොමු කෙරේ.
 2. අදාල සේවාලාභියා විසින් අනුමත කරන ලද අවසන් දැන්වීම් පිටපත නිෂ්පාදන ආයතන වෙත යොමු කිරීමෙන් අනතුරුව එහි වචන වෙනස් කිරීම, නැවත වචන ඉවත් කිරීම හෝ
  ඇතුළත් කිරීම, අනුමත හඬ හා භාෂාව වෙනස් කිරීම, ඇතුළත් කරන ජාලා වෙනස් කිරීම,කිසිසේත් කළ නොහැක. එසේ නිෂ්පාදන කටයුතු අවසන් කිරීමෙන් අනතුරුව යම්
 3. අදාල සේවාලාභියා විසින් තෝරා ගන්නා පැකේජයන්ට අදාල ගාස්තුවෙන් විවිධ වවුචර හා වට්ටම්වලින් ලැබෙන වාසි ලබාගෙන ගෙවිය යුතු ඉතිරි සම්පූර්ණ
  ගාස්තුවෙන් 50% ක මුදලක් අත්තිකාරම ලෙස අපගේ ආයතනික නමට පමණක් ඇති ගිණුමට බැර කොට එම රිසිට් පතේ ඡායා පිටපතක් දැන්වීම් පිටපත සමඟ එවිය
  යුතුය. ඉන් පසු ඉතිරි ගාස්තුව සේවාව අවසන් කිරීමෙන් අනතුරුව ගෙවිය හැක. තවදඑම පැකේජයට අමතරව වෙනත් සන්නිවේදන ආයතනික සිම්පතකට ඇතුළත් කිරීමට හා
  නව දැන්වීමක් නිෂ්පාදනය කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් එහි සඳහන් ගාස්තු හා අත්තිකාරම් ගෙවීම අනිවාර්යය වේ. අනුමත පිටපත සමඟ අත්තිකාරම ගෙවූ දින 03 සිට උපරිම දින 07 ඇතුළත දැන්වීම ජංගම දුරකතනයට සක්‍රීය කරගත හැක.


 • මෙහි අප ආයතනික කාර්යභාරය   ශ්‍රී ලාංකීය ව්‍යවසායක හා ව්‍යාපාර ප්‍රජාව වෙනුවෙන් හඳුන්වා දෙන දැන්වීම් රිඟින් ටෝන්(Ringing Tone) සේවාව, දැන්වීම් නිශ්පාදන ආයතන, අදාල සන්නිවේදන ආයතන සහ සම්බන්ධීකරණ ආයතන (පෞද්ගලික) ඇතුලු මෙම සේවා සම්පාදනය සඳහා සම්බන්ධ සියළුම ආයතනයන්හි ආයතනික නීතිරිතීවලට අනුගතව, දැන්වීම් රිඟින් ටෝන් සේවාව හඳුන්වාදීමේ සිට ව්‍යාපාරිකයින්ගේ ජංගම දුරකථනයන්හි සක්‍රීය කිරීම දක්වා වූ සියලුම මෙහෙයුම් කටයුතු විශ්වාසයෙන් හා වගකීමෙන් යුතුව ඉටුකිරීම අපගේ කාර්යයභාර්ය වේ. මෙම සුවිශේෂ සේවාව ඔබගේ ව්‍යාපාරයටත් අවශ්‍ය යැයි හැඟේනම් පමණක් මෙම වවුචර් පතට අදාල වාසියද ලබාගෙන මෙම සේවාව ලබාගන්නා ලෙස දන්වා සිටිමි.
Comment